Compte en banque / Bankrekening

Biodanza.be
IBAN : BE89 6512 5753 3285
BIC : KEYTBEBB

Siège de l'association  / Vereniging hoofdkantoor:

Avenue Van Volxem 385/9, 1190 Bruxelles.

Lorsque vous effectuez un virement (le montant de la cotisation est de 50 euros pour les professeurs titulaires, et de 25 euros pour les professeurs en supervision), merci d'indiquer en communication libre :

- le prénom et nom du professeur adhérant à l'association

- en majuscules, RECU, si vous en souhaitez un, ainsi que votre adresse mail.

Un tout grand merci !

Bij het maken van een transfer (het bedrag van de vergoeding is 50 euro voor hoogleraren en 25 euro voor de faculteit toezicht), dank u aangeven in de vrije communicatie ook je naam en voornaam te noteren, zo weten wij welke leraar de bijdrage heeft betaald.

Wil je een ontvangsbewijs? Schrijf dan in hoofdletters “ONTVANGSTBEWIJS” en u email adress er bij. Dankjewel!