Presentatie opleiding

De toekomstige leerkrachten worden opgeleid om een muzikaal gehoor en geïntegreerde bewegingen te ontwikkelen, en om in staat te zijn een groep voor volwassenen of kinderen op te starten, te begeleiden en te doen groeien.

De opleiding om volwassenen te begeleiden wordt over drie jaar gespreid. De opleiding om kinderen te begeleiden duurt twee jaar (15 modules).

De vormingscyclus voor volwassenen bestaat uit 27 maandelijkse weekends en 3 seminaries over 3 jaar. Het gaat erom de praktijk te verdiepen, de theoretische kennis te vergroten en de methodologie te leren kennen, die door erkende en bevoegde leerkrachten gegeven wordt. Deze vorming laat dus toe zich te bekwamen tot erkende en bevoegde begeleiders – leerkrachten en dit beroep na een periode van supervisie over de hele wereld uit te oefenen. Daarna hebben ze de mogelijkheid zich verder te specialiseren en te bekwamen in verschillende specialiteiten, om in verschillende domeinen werkzaam te zijn op pedagogisch vlak (in scholen), op sociaal vlak en in de gezondheidszorg, in ondernemingen en instellingen.

Deze opleiding staat open voor iedereen als toehoorder die graag een specifiek thema uit interesse wil ontdekken of omdat men het prettig en aangenaam vindt of om verdieping en intensiteit van de invloed van Biodanza te ervaren en hun identiteit te verduidelijken.

Zin om begeleider – leerkracht Biodanza te worden? Aarzel dan niet en neem contact op met je leraar voor verdere informatie.