I.B.F.

  • Het Biodanza systeem en de wereldwijde Biodanza beweging worden beheerd door de Internationale Biocentrische Stichting (International Biocentric Foundation) IBF.
  • De doelstellingen van het IBF zijn de eenheid van de theorie, de methodiek en de criteria voor de praktijk wereldwijd te bewaren en in goede banen te leiden. Deze doelstellingen kunnen enkel bereikt worden via de coördinatie van de verschillende Scholen die leerkrachten opleiden.
  • De koers die de Biodanza beweging volgt, wordt uitgestippeld door de voorzitter van IBF, op dit ogenblik Sergio Cruz, die ook de directeurs aanduidt.
  • Het opleidingsprogramma tot Biodanza begeleider wordt in de scholen uitsluitend door didactisch gevormde leerkrachten gegeven. Zij zijn specifiek opgeleid en gediplomeerd door het IBF.
  • Elke verandering in het reglement en het Unieke Programma van de Biodanza scholen kan enkel na toestemming van de IBF-raad.
  • Het IBF waakt over de conformiteit van de normen.