Wie zijn wij?

De website biodanza.be is eigendom van biodanza.be, de Vereniging van Belgische Biodanza Leraren, VZW gelegen Van Volxemlaan 385/9 in 1190 Brussel, en geregistreerd onder bedrijfsnummer 879 873 142.

Het initiële concept van de website werd toevertrouwd op vrijwillige basis aan Serge Marcelis en Alejandro Balbi Toro door Nathalie Ansion, lerares Biodanza, lid van de vereniging en verantwoordelijk voor de commissie internet in 2017.

De foto’s die op de website worden gebruikt zijn eigendom van Frédéric Scalliet.

Vanaf 6 mei 2018 werd de verdere uitbouw van de website biodanza.be toevertrouwd aan een commissie bestaande uit leden van Biodanza.be, vertegenwoordigd door Pascale-Marie Barriquand, lerares Biodanza onder supervisie, bereikbaar via info@biodanza.be.

Algemene gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de website biodanza.be veronderstelt de volledige aanvaarding van onderstaande voorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld; de gebruikers van de site worden dus verzocht ze regelmatig te raadplegen.

De site is normaal gezien op elk moment toegankelijk voor de gebruikers. Een onderbreking omwille van technisch onderhoud kan echter beslist worden; datum en uur van dit onderhoud zal in de mate van het mogelijke op voorhand aan de gebruikers gemeld worden.

Wijziging van wettelijke vermeldingen

Biodanza.be behoudt zich het recht voor om op elk moment de gebruiksvoorwaarden van deze site te wijzigen. Biodanza.be raadt dus de gebruiker aan om regelmatig de laatste versie van de gebruiksvoorwaarden van de website te raadplegen.

Privacy beleid en gebruik van verzamelde persoonlijke gegevens

Biodanza.be verzamelt de persoonlijke gegevens van de gebruikers enkel met oog op bepaalde diensten, zoals informatie naar het publiek toe over de lessen, stages of evenementen georganiseerd door de leden. De gebruiker bezorgt deze informatie met kennis van zake, onder meer wanneer hij zelf deze gegevens invult (in het gedeelte leden, in een contactformulier, een inschrijving op een newsletter, …). Elke gebruiker van Biodanza.be heeft op elk moment toegang tot zijn persoonlijke gegevens, met inbegrip van de informatie die werd gearchiveerd en niet meer op de website zou verschijnen.

De gebruiker die zijn persoonlijke gegevens heeft geregistreerd, geeft hiermee toestemming om vanwege Biodanza.be onder andere e-mails te ontvangen.

Alle gebruikers beschikken over een recht tot toegang, wijziging en verzet m.b.t. zijn persoonlijke gegevens, door een e-mail te sturen naar info@biodanza.be, met vermelding van het e-mailadres waarnaar het antwoord moet verzonden worden. De gebruiker kan ook op elk moment, gratis en via e-mail een kopie van zijn gegevens opeisen die in de site geregistreerd zijn, alsook zijn uitschrijven vragen van alle e-mail verkeer.

Biodanza.be verbindt er zich toe om nooit enige informatie en gegevens van internetgebruikers te verspreiden noch te verkopen noch af te staan zonder toestemming van de gebruiker.

De gebruiker heeft uiteraard het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid. En België is die overheid de Commissie voor Bescherming van de Privacy.

Commentaar

Wanneer u een commentaar op onze website schrijft, worden de gegevens van het contactformulier, maar ook uw IP-adres en username van uw browser automatisch verzameld om ons te helpen ongewenste commentaar op te sporen.

Een anonieme link, gecreëerd vanaf uw e-mailadres (ook ‘hash’ genoemd) kan verzonden worden naar de Gavatar-service, om te controleren of u deze service gebruikt. De privacy clausules van Gavatar vindt u hier: https://automattic.com/privacy/.

Media

We raden aan om te vermijden beelden met EXIT-gegevens te uploaden vanuit GPS-gegevens. De bezoekers op de site Biodanza.be kunnen vanaf deze beelden localisatiegegevens downloaden en inwinnen.

Cookies

Een « cookie » is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt geregistreerd na het bezoek aan een site of het raadplegen van een advertentie. Die cookies worden gebruikt om uw gebruikerservaring te verbeteren door u diensten en aanbiedingen te tonen die overeenstemmen met uw interesses. U kan op elk moment het gebruik ervan weigeren door uw internet browser in te stellen.

Details over de aard en doelstelling van de cookies die gebruikt worden door de website vindt u hieronder. Sommige cookies zijn nodig voor bepaalde technische functies van de website en worden maar voor een beperkte periode geregistreerd.

Wanneer u een commentaar op onze website plaatst, wordt er gevraagd om uw naam, e-mailadres en website te registreren in cookies. Dit is enkel voor uw comfort om niet opnieuw te moeten registreren indien je later nog eens commentaar schrijft. Die cookies vervallen na 1 jaar.

Indien u een account heeft en inlogt op de site, zal een tijdelijke cookie gecreëerd worden om te bepalen of uw browser cookies aanvaardt. Hij bevat geen persoonlijke gegevens en zal automatisch gedelete worden bij het sluiten van uw browser.

Wanneer u inlogt, gebruiken we een aantal cookies om uw gegevens voor verbinding en schermvoorkeuren te registreren. Zo’n verbindingscookie heeft een levensduur van 2 dagen, de cookie voor schermvoorkeuren 1 jaar. Indien u “Herinner je mijn gegevens” aanvinkt, zal de verbindingscookie twee weken bewaard worden. Indien u uw account afsluit, wordt de verbindingscookie gewist.

Door een artikel te publiceren of te wijzigen, wordt een extra cookie in uw browser geregistreerd. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens. Hij duidt gewoon de identificator aan van het artikel dat u zonet wijzigde. Hij vervalt na een dag.

Type gebruikte cookies

 • Meting bezoekers
  Middelen worden aangewend om informatie te bekomen over het surfen van de bezoekers. De bedoeling ervan is surfgedrag te analyseren om de site te verbeteren.
 • Sociale knoppen
  Onze site kan computer applicaties bevatten van derden. Dit kan o.a. het geval zijn met knoppen/links met sociale netwerken (zoals de knoppen “delen”, “like”, uit de sociale media Facebook, Twitter …). We nodigen u dan ook uit om hun cookiebeleid te raadplegen, o.a. de privacybescherming.
 • Reclame
  Het gaat om cookies die op of buiten onze site gebruikt worden om u reclame te presenteren of informatie die aan uw interesses beantwoordt. Reclamecookies worden nl. ook gebruikt om het aantal keren dat u een reclame ziet te beperken en ze helpen ons de doeltreffendheid van een reclamecampagne te meten.


Cookiebeleid en gebruik van tracking middelen

Om cookies te installeren of te weigeren, moet u parameters ingeven in uw internet browser. Aangezien de instelling van elke browser verschillend is, wordt die beschreven in het “help” menu van uw browser, die u aanduidt hoe uw wensen i.v.m. cookies te wijzigen.

U kan ze als volgt deactiveren :

 • Internet Explorer
  1 Kies het menu “Tools”, en vervolgens “Options Internet”
  2 Klik op tab “Privacy/Confidentialiteit”
  3 Kies het gewenste niveau met de cursor
 • Mozilla Firefox
  1 Kies het menu “Tools” en vervolgens “Options”
  2 Klik op tab “Privacy”
  3 In de rollijst “Conservation rules” kiest u het gewenste niveau
 • Google Chrome
  1 Geef het chrome adres in://settings/in de adreslijn van de browser
  2 Klik op “advanced parametres” en vervolgens op “content/inhoud parametres” en dan “cookies”
  3 Stel je browser in zoals je wenst
 • Safari
  1 Klik in het menu « Safari »
  2 Klik op « Préférences/Voorkeur »
  3 In de tab « Security/Veiligheid » kies je het gewenste niveau

Inhoud geïmporteerd vanuit andere sites

Het is mogelijk dat delen van deze site geïntegreerde inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, beelden, artikels …). De inhoud geïmporteerd vanuit andere sites wordt op dezelfde manier behandeld als wanneer de bezoeker op die sites zou surfen.

Die websites kunnen uw gegevens verzamelen, cookies gebruiken, tools van derden meenemen, uw interacties volgen met die geïmporteerde inhoud indien u een account heeft die aan dergelijke websites gelinkt is.

Bewaringsduur van uw gegevens

Wanneer u een commentaar schrijft, wordt die commentaar met alle metagegevens onbeperkt bewaard. Dit biedt de mogelijkheid de volgende commentaar automatisch te herkennen en goed te keuren, in plaats van ze in de wachtlijst van de moderator te laten staan.

Van de gebruikers die zich registreren op onze site bewaren we ook de persoonlijke gegevens die vermeld zijn in hun profiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie op elk moment zien, wijzigen of wissen (behalve hun gebruikersnaam). De beheerders van de site kunnen die informatie ook zien en wijzigen.

Uw rechten op uw gegevens

Indien u een account heeft of commentaar op de site heeft geschreven, kan u vragen om een bestand te ontvangen met alle persoonlijke gegevens die we van u hebben, met inbegrip van wat u zelf heeft opgegeven. U kan ook vragen om uw persoonlijke gegevens te wissen.  Dit omvat echter niet de gegevens die bewaard worden om administratieve, wettelijke of veiligheidsredenen.

Overdracht van uw persoonlijke gegevens

De commentaren van bezoekers kunnen worden gecontroleerd met een automatische service voor opsporing van ongewenste commentaar.

Intellectueel eigendom

De algemene structuur en de inhoud van de site, o.a. teksten, foto’s, beelden en klanken, zijn wereldwijd het exclusieve eigendom van biodanza.be *. Elke vorm van reproductie, geheel of gedeeltelijk, van de site of de inhoud ervan, op eender welke manier, zonder uitdrukkelijke toestemming van biodanza.be is verboden.

De informatie, pictogrammen, foto’s, beelden, teksten, videoreeksen, met of zonder animatie of klank, en andere documenten toegankelijk op de site, zijn als rechtsvoorwerpen, industrieel en/of intellectueel eigendom en zijn, naargelang het geval, eigendom van biodanza.be of van derden die biodanza.be een exclusieve toestemming hebben gegeven om ze te gebruiken. Als dusdanig is alle reproductie, afbeelding, aanpassing, vertaling en/of wijziging, gedeeltelijk of geheel, of overdracht naar een andere site verboden. Kopie van deze rechtsvoorwerpen voor eigen gebruik is toegestaan. Elke vorm van reproductie, gedeeltelijk of geheel, zonder uitdrukkelijke toestemming van biodanza.be is strikt verboden.

Deze site respecteert auteursrechten. Alle rechten van de auteurs van beschermde werken die op deze site worden gereproduceerd en meegedeeld, zijn gereserveerd. Elk gebruik, ander dan reproductie en raadpleging voor individuele en privé doeleinden, is verboden, behalve mits voorafgaande schriftelijke toestemming.

Inbreuk op al deze dwingende maatregelen, onderwerpt de overtreder, en alle verantwoordelijke tussenpersonen, aan wettelijk voorziene strafrechtelijke en burgerlijke straffen.

*behalve deze pagina “Juridische informatie / Privacy beleid”

Disclaimer – Beperkte verantwoordelijkheid

De website is niet aansprakelijk voor materiële schade opgelopen door het raadplegen van de site. Daarenboven verbindt de gebruiker van de site er zich toe naar de site te surfen met recent materiaal, vrij van virussen en met een laatste generatie geüpdate browser.

Biodanza.be is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade opgelopen door het materiaal van de gebruiker bij zijn toegang tot de site biodanza.be, en voortvloeiend uit zowel het gebruik van ongepast materiaal, als uit het voorval van een bug of een incompatibiliteit.

Biodanza.be is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade (zoals het verlies van een marktaandeel of verlies van een opportuniteit) ten gevolge van het gebruik van de website biodanza.be.