De site biodanza.be waarop je nu surft is een creatie van de Belgische Vereniging van de Biodanza® Leraren.

 

DOELSTELLING VAN DE VERENIGING

De vereniging biodanza.be heeft drie doelstellingen:

  • de affectieve verbinding en ondersteuning tussen de verschillende leden versterken,
  • de verspreiding van de Biodanza® methode – Systema Rolando Toro -,
  • het aanbieden van diensten aan haar leden voor de uitoefening van hun activiteiten.

 

FUNCTIONERING VAN DE VERENIGING

Om aan te sluiten bij de vereniging moet je:

  • Biodanza leraar zijn of leerling onder supervisie
  • De Biodanza opleiding gevolgd hebben in een erkende Biodanza school in België, of in België wonen, of in België uitoefenen

In mei 2023, bestaat de Raad van Bestuur uit 4 leden: An Van Hoornyck, Pascal Cambier, Robert Delbrouck en Suzy Abramski.

De Vereniging telt meer dan 70 leden.

De statuten van de vereniging: Gewijzigde Statuten 2023-4-23 VZW Biodanza.be

 

DEONTOLOGISCHE AANBEVELINGEN VAN DE BELGISCHE VERENIGING

De Vereniging biodanza.be heeft in 2014 een werkgroep opgestart met de bedoeling een aantal deontologische aanbevelingen te formuleren ter attentie van haar leden en van de deelnemers aan de Biodanza-groepen.
Een eerste officiële versie van die tekst werd in november 2015 verspreid naar de leden, na goedkeuring tijdens de AV.
De « deontologische aanbevelingen » van de Belgische vereniging behandelen verscheidene onderwerpen: relaties onder leraren, relaties tussen leerlingen en leraren, permanente persoonlijke ontwikkeling, enz.
Deze tekst kan verzonden worden op aanvraag bij  info@biodanza.be.

 

CONTACTGEVENS VAN DE VERENIGING

Bedrijfsnummer: 879.873.142

Hoofdkantoor Vereniging

Wellingtonlaan 8, 1180 Ukkel.

Bankrekening

Biodanza.be
IBAN : BE61 5230 8136 7517
BIC : TRIOBEBB

 

AANSLUITEN BIJ DE VERENIGING

– Contact opnemen met info@biodanza.be

– Een jaarlijkse bijdrage betalen: 60 € leraar, 30€ student onder supervisie.

Bij de overschrijving, graag je naam en voornaam noteren in de vrije mededeling, zo weten wij welke leraar de bijdrage heeft betaald.

Wil je een ontvangsbewijs? Schrijf dan in hoofdletters “ONTVANGSTBEWIJS” en je mailadres erbij.

Dankjewel!